Tên dự án: Dự án SLP Park Xuyên Á
Địa chỉ: KCN Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long AN
Gói thầu: – Thi công san lấp

– Thi công hạ tầng

Thời gian thực hiện: 2/2022