NĂNG LỰC NHÂN SỰ

60
90

Nhân viên

11
15

Cán bộ chuyên môn cao

NĂNG LỰC Thiết bị

24
40

Xe ben vận chuyển

5
5
+

XÀ LAN CHỞ CÁT

Năng lực thiết bị

Năng lực kho bãi

BÃI TẬP KẾT CÁT ĐÁ, GÒ CÔNG, QUẬN 9

BÃI TẬP KẾT CÁT ĐÁ, CẦU CÁ TRÊ, MAI CHÍ THỌ, QUẬN 2

BÃI TẬP KẾT CÁT ĐÁ, QUẬN 12

BÃI TẬP KẾT CÁT ĐÁ, QUẬN 8

BÃI TẬP KẾT CÁT ĐÁ, BÌNH ĐIỀN, BÌNH CHÁNH

BÃI TẬP KẾT CÁT ĐÁ, ĐƯỜNG ĐÀO TRÍ, QUẬN 7

BÃI TẬP KẾT CÁT ĐÁ, AQUA CITY, LONG HƯNG, BIÊN HÒA

BÃI TẬP KẾT CÁT ĐÁ, CẦU TAM BÌNH, THỦ ĐỨC