Tên dự án: Dự án Novaworld Phan Thiết
Địa chỉ: Xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết
Gói thầu: Công tác đất
Thời gian thực hiện: 06/2022-11/2022