Nhà máy sản xuất sơn GREENFIELD được xây dựng trên diện tích 10 ha, với 2 phân xưởng sản xuất sơn gốc nước và sơn bột được xây dựng trong giai đoạn 1, công suất dự kiến là 85 triệu lít sơn gốc nước, 10,800 tấn sơn bột được sản xuất hàng năm. Với thời gian hoạt động đến năm 2058, nhà máy dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động trong 04/2021 sẽ thu hút hàng trăm lao động tại địa phương và địa bàn lân cận.
Đặc biệt, Nhà máy sản xuất sơn GREENFIELD áp dụng tiêu chuẩn LEED trong thiết kế, thi công nhà văn phòng (chứng chỉ LEED Silver) và cụm nhà kho (chứng chỉ LEED Certified)